OSBD Michalovce

Prejsť na obsah
05.05.2020 Klientské centrum OSBD Michalovce
V súlade s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky bude na OSBD Michalovce od 6.5.2020 otvorené klientské centrum za nasledovných bezpečnostných hygienických opatrení:
- vstup do centra len prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šatka, šál...)
- pred vstupom do klientského centra povinná dezinfekcia rúk
- vstup do miestnosti - maximálne dve osoby súčasne
06.04.2020 Ponuka na komplexnú dezinfekciu spoločných priestorov.
Vzhľadom na aktuálnu zdravotnú situáciu sme pre vlastníkov bytov v správe OSBD Michalovce pripravili možnosť komplexnej dezinfekcie spoločných priestorov - schodísk, madiel, zábradlí, kľučiek a výťahov v bytovom dome. Použitá dezinfekcia zabíja aj koronavírus a je účinná 14 dní. Po konzultácii s OSBD spoločnosti Delphia s.r.o. a DDD Michalovce - Ladislav Lechman pripravili svoje ponuky. Cena je 120€ s DPH pre 1 vchod. Bližsie informácie - Ing.Bercik 056/6419912 v čase 8:00-11:00 hod.
24.03.2020 OSBD Michalovce
Mesto Michalovce pracuje na zozname seniorov, starších ako 65 rokov, ktorí žijú osamelo a sú odkázaní sami na seba a vo svojej blízkosti nemajú nikoho, kto by im pomohol s nákupom liekov a potravín. Ak máte vedomosť o takýchto ľuďoch, žijúcich vo Vašom bytovom dome, dajte nám o nich vedieť prostredníctvom emailu potrebujempomoc@msumi.sk alebo na OSBD u p.Vasiľovej - 056/6419936 v čase od 8:00 do 11:00 hod.
12.03.2020 Príkaz predsedu OSBD k zamedzeniu šírenia koronavírusu.
Na základe rozhodnutia vedenia OSBD Michalovce v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu na pracovisku boli schválené tieto preventívne opatrenia - (dokument pdf).
17.12.2019 OSBD Michalovce
OSBD Michalovce oznamuje vlastníkom bytov, že dňa 1.1.2020 prebehne diaľkový odpočet pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na radiátoroch (merač tepla) a vodomerov na studenú a teplú vodu. Odpočet meračov bude vykonaný bez potreby vstupu do bytu.
január 2018 OSBD Michalovce - podiel na zisku
V zmysle rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva - Zhromaždenia delegátov, bol v mesiacoch december 2017 a január 2018 členom družstva vyplatený podiel na zisku za obdobie rokov 2015-2016 formou dividendy prevedenej na "účet nájomného" pre členov, ktorým táto dividenda prináležala.
11.12.2017 Oznámenie
V zmysle Zákona o energetike č.657/2004 Z.z. Vám týmto oznamujeme, že v termíne od 1.1.2018 do 12.1.2018 sa uskutočnia odpočty bytových vodomerov studenej vody, teplej vody a diaľkový odpočet pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Presný dátum odpočtu bude oznámený na vchodových dverách.
Žiadame Vás, aby ste následne v uvedený termín sprístupnili Váš byt k odpočtom.
18.9.2017 Začiatok vykurovacej sezóny
Vážený vlastník, resp. nájomník bytu.
S blížiacim sa začiatkom vykurovacieho obdobia Vás žiadame o nastavenie termostatických hlavíc na radiátoroch minimálne na stupeň č.3, z dôvodu zamedzenia zavzdušnenia vykurovacieho systému.
1.12.2016 OZNAM
V priebehu prvého týždňa mesiaca december 2016 bude užívateľom bytov distribuovaný nový Infolist č.19.
OZNAM
V pondelok 21.11.2016 sa v budove OSBD uskutoční pracovné stretnutie zástupcov vlastníkov bytov v bytových domoch v správe OSBD Michalovce. Účelom tohto pracovného stretnutia bude aplikácia Vyhlášky č.240/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuje teplota úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.
Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce
Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
IČO: 00172154
IČDPH: SK2020747773
Sekretariát: 056/6419931
Nahlasovanie porúch: 0905 568 549
web: www.osbdmi.sk
email: osbdmi@osbdmi.sk
Návrat na obsah