OSBD Michalovce

Prejsť na obsah
20.08.2019 OZNAM OSBD Michalovce
Ďna 30.8.2019 (piatok) bude budova OSBD Michalovce z technických príčin ZATVORENÁ. Havarijná služba je zabezpečená na telefónnom čísle 0905 568 549.
22.01.2019 ODPREDAJ AUTOMOBILOV
Na základe rozhodnutia predstavenstva OSBD Michalovce ponúkame na odpredaj dve vozidlá CHEVROLET SPARK, r.2004, resp.2005, objem 796cm3, výkon 38kW, farba: žltá, resp. modrá.
17.12.2018 OSBD Michalovce
OSBD Michalovce oznamuje vlastníkom bytov, že dňa 1.1.2019 prebehne diaľkový odpočet pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na radiátoroch (merač tepla) a vodomerov na studenú a teplú vodu. Odpočet meračov bude vykonaný bez potreby vstupu do bytu.
2.5.2018 VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA ROK 2017
V nasledujúcich dňoch bude vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch v správe OSBD Michalovce doručené vyúčtovanie nákladov za rok 2017 spolu s novým mesačným predpisom, správou správcu za rok 2017 a návrhom plánu opráv na rok 2019.
V návrhu plánu opráv na rok 2019 sú z dôvodu množstva textu použité skratky názvov, vysvetlivky týchto skratiek nájdete na tomto odkaze.
1.5.2018 Prenájom nebytových priestorov
OSBD Michalovce ponúka na prenájom nebytový priestor o rozlohe 65,05m2 na ulici Pasáž 12 v Michalovciach.
Bližšie informácie na telefónnom čísle: 056/6419935, resp. 056/6419934.
január 2018 OSBD Michalovce - podiel na zisku
V zmysle rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva - Zhromaždenia delegátov, bol v mesiacoch december 2017 a január 2018 členom družstva vyplatený podiel na zisku za obdobie rokov 2015-2016 formou dividendy prevedenej na "účet nájomného" pre členov, ktorým táto dividenda prináležala.
11.12.2017 Oznámenie
V zmysle Zákona o energetike č.657/2004 Z.z. Vám týmto oznamujeme, že v termíne od 1.1.2018 do 12.1.2018 sa uskutočnia odpočty bytových vodomerov studenej vody, teplej vody a diaľkový odpočet pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Presný dátum odpočtu bude oznámený na vchodových dverách.
Žiadame Vás, aby ste následne v uvedený termín sprístupnili Váš byt k odpočtom.
18.9.2017 Začiatok vykurovacej sezóny
Vážený vlastník, resp. nájomník bytu.
S blížiacim sa začiatkom vykurovacieho obdobia Vás žiadame o nastavenie termostatických hlavíc na radiátoroch minimálne na stupeň č.3, z dôvodu zamedzenia zavzdušnenia vykurovacieho systému.
1.12.2016 OZNAM
V priebehu prvého týždňa mesiaca december 2016 bude užívateľom bytov distribuovaný nový Infolist č.19.
OZNAM
V pondelok 21.11.2016 sa v budove OSBD uskutoční pracovné stretnutie zástupcov vlastníkov bytov v bytových domoch v správe OSBD Michalovce. Účelom tohto pracovného stretnutia bude aplikácia Vyhlášky č.240/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuje teplota úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.
Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce
Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
IČO: 00172154
IČDPH: SK2020747773
Sekretariát: 056/6419931
Nahlasovanie porúch: 056/6419911
web: www.osbdmi.sk
email: osbdmi@osbdmi.sk
Návrat na obsah